قبل از ارسال فرم به چند نکته توجه داشته باشید

● اگر تمایل دارید متن ها و لغات تبلیغاتی خود را شخصا تعیین کنید در فرم زیر قسمت های مربوطه را نیز کامل پر کنید در غیر این صورت کارشناسان ما خود اقدام به آنالیز وب سایت و کلید واژه های مناسب شما خواهند کرد.

اگر تمایل دارید هرچه سریع تر تبلیغات گوگل خود را  فعال سازید می توانید پس از پر کردن فرم مربوطه با کارشناسان ما تماس گرفته تا شما را راهنمایی کنند.